Bezorg- en retourbeleid

Levering

*Gratis levering voor bestellingen van meer dan 100€ naar lidstaten van de Europese Unie.
In principe vindt de levering van de producten plaats, na registratie van de betaling van de bestelling, op het leveringsadres dat de klant tijdens het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven.

Wij verbinden ons ertoe de bestelde artikelen zo snel mogelijk te leveren, afhankelijk van de gekozen leveringsmethode en de beschikbaarheid van de artikelen. De op de site aangegeven levertijden zijn gebruikelijke gemiddelde tijden die ter indicatie worden gegeven en komen overeen met de totale verwerkings- en levertijden.
De levertijd wordt aan de klant meegedeeld tijdens de procedure voor het plaatsen van de bestelling, vóór de validatie van de bestelling en vóór de betaling.

In geval van afwezigheid van de ontvanger op het moment van levering, zal de vervoerder een transitbericht achterlaten op het door de klant opgegeven leveringsadres. De producten moeten worden opgehaald op het adres en volgens de methoden die door de vervoerder zijn aangegeven. Bij gebrek aan herroeping binnen de door de vervoerder gestelde termijnen, worden de producten teruggestuurd naar de verkoper, die zich het recht voorbehoudt om de prijs aan de klant terug te betalen, waarbij de verzendkosten voor rekening van de klant blijven.

Indien de bestelde producten niet zijn geleverd binnen 30 dagen na de indicatieve leveringsdatum, om een ​​andere reden dan overmacht of de schuld van de klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de klant worden geannuleerd binnen de voorwaarden voorzien in artikelen L216 -2, L-216-3 en L-241-4 van de consumentencode. De door de klant betaalde bedragen zullen hem dan uiterlijk 14 dagen na de datum van beëindiging van het contract aan hem worden terugbetaald, met uitsluiting van enige schadevergoeding of aftrek.

Leveringen worden gedaan door een onafhankelijke vervoerder, op het adres dat door de klant is opgegeven bij de bestelling en waartoe de vervoerder gemakkelijk toegang heeft.
Wanneer de klant zelf verantwoordelijk is voor het gebruik van een vervoerder die hij zelf kiest, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden bij de levering van de door de verkoper bestelde producten aan de vervoerder die ze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De klant erkent dus dat het aan de vervoerder is om de levering te doen en heeft geen aanspraak op garantie tegen de verkoper in geval van niet-levering van de vervoerde goederen.

In geval van een specifiek verzoek van de klant met betrekking tot de verpakkings- of transportvoorwaarden van de bestelde producten, naar behoren schriftelijk aanvaard door de verkoper, zullen de daarmee verband houdende kosten het voorwerp uitmaken van een aanvullende specifieke facturering op basis van een vooraf schriftelijk door de verkoper aanvaarde schatting klant. .

Bij levering dient de klant de inhoud, conformiteit en staat van het/de product(en) te controleren. De verkoper raadt de klant aan om bij aflevering en in aanwezigheid van de vervoerder de inhoud, conformiteit en staat van de verpakking(en) te controleren. In het geval dat de klant enige twijfel heeft over de staat of de inhoud van zijn pakket, moet hij de staat van de ontvangen goederen controleren en nauwkeurige en gedetailleerde handgeschreven reserveringen maken, gedateerd en ondertekend op de volgende manier: op de leveringsbon die door de vervoerder, in aanwezigheid van de bezorger. En stel in alle gevallen het bedrijf van de verkoper op de hoogte via een brief gericht aan One Up, 201 rue des Blaches, 38530 LA BUISSIÈRE, Frankrijk. De verificatie van het geleverde pakket wordt geacht te zijn uitgevoerd en kan niet meer worden betwist zodra de klant of een persoon die gemachtigd is om het pakket in ontvangst te nemen, de leveringsbon heeft ondertekend.

De verkoper zal zo snel mogelijk en op zijn kosten de geleverde producten terugbetalen of vervangen waarvan het gebrek aan overeenstemming of zichtbare of verborgen gebreken naar behoren door de klant zijn bewezen, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen L217-4 en volgende van de Code van het verbruik en die voorzien in deze AVV.

De overdracht van de risico's van verlies en bederf die daarmee verband houden, vindt pas plaats wanneer de klant de producten fysiek in bezit neemt. De producten reizen op risico en risico van de verkoper, behalve wanneer de klant zelf de vervoerder heeft gekozen. De risico's gaan dus over op het moment van aflevering van de goederen aan de vervoerder.

TERUGSTUURBELEID


U kunt de meeste nieuwe, ongeopende artikelen binnen 14 dagen na levering retourneren voor een volledige terugbetaling.
Het geretourneerde product dient in originele staat en verpakking te zijn. Het mag niet zijn gebruikt, mag geen schade hebben opgelopen, hoe minimaal ook, en moet in perfecte staat verkeren. Dit recht van retour wordt uitgeoefend zonder boetes, met uitzondering van retourkosten.

De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de door de klant geretourneerde producten onder de voorwaarden voorzien in dit artikel.

In het geval van een retourzending van slechts een deel van de bestelling, alleen de gefactureerde prijs voor de producten geretourneerd zal worden terugbetaald.

In het geval van een gedeeltelijke terugzending van de bestelling, kan de klant die tijdens de eerste bestelling had geprofiteerd van gratis levering wegens overschrijding van een bepaald bedrag van de bestelling, de leveringskosten die overeenkomen met zijn effectieve bestelling opnieuw worden gefactureerd , als deze laatste onder de drempel van gratis bezorging viel.

De producten moeten worden teruggestuurd naar de verkoper op het volgende adres: geadresseerd aan One Up, 201 rue des Blaches, 38530 LA BUISSIÈRE, Frankrijk

De producten moeten worden geretourneerd, vergezeld van hun aankoopfactuur, in hun originele verpakking, goed beschermd. Ze moeten in perfecte verkoopbare staat verkeren. Elk product dat onvolledig, beschadigd, gewassen, beschadigd, verslechterd, vervuild of zelfs gedeeltelijk wordt teruggestuurd, wordt niet terugbetaald of geruild.

De klant retourneert de producten. We raden aan om een ​​bewijs van de retourzending bij te houden om procedures te vergemakkelijken in geval van een probleem tijdens het transport.

Behalve hypothesen van gebrek aan overeenstemming of verborgen gebreken van het product, zijn de kosten van retourzendingen de verantwoordelijkheid van de klant.

Lees meer over de Algemene Verkoopvoorwaarden